Jaarverslag 2016

12-07-2017 16:21

 

 

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 13 september 2017 presenteert  Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2016. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2016 is reeds op de website geplaatst.

 

Kerncijfers ultimo 2016

 ·         Beleidsdekkingsgraad: 104.6%

·         Actuele dekkingsgraad:  107.4%

·         Belegd vermogen: € 108 miljoen

 ·         Rendement 2016: 10,6%