JAARVERSLAG 2018

28-06-2019 10:24

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 10 Oktober 2019 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2018. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2018 is reeds op de website geplaatst.