Uitnodiging 6e informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden

09-09-2019 10:54

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Ecolab. Wij ontvangen u graag in de lunchruimte van ons kantoor op de Iepenhoeve 7a, Nieuwegein op donderdag 10 oktober om 15.30 uur. 

Het bestuur wil u tijdens deze informatiebijeenkomst graag informeren en voorlichten over de pensioenregeling en uw pensioen. Het bestuur zal u o.a. iets vertellen over de financiële situatie van het fonds, mede middels een korte terugblik op de jaarcijfers over 2018, en over de onderwerpen die in Nederland spelen op pensioengebied. 

Agenda:

1. Opening 

2. Toetreding groep nieuwe deelnemers per 1 januari 2019

3. Jaarverslag 2018

4. Nieuws vanuit het bestuur en de markt

5. Hoe staat het fonds ervoor? 

6. Rondvraag

7. Sluiting

 

Mocht u de complete jaarrekening 2018 of de samenvatting jaarrekening 2018 willen ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de pensioenadministratie door een mail te sturen naar: pensioenfonds@ecolab.com of te bellen met 06 - 30 03 83 89. De complete jaarrekening 2018 en de samenvatting jaarrekening 2018 kunt u ook vinden op de website van het pensioenfonds (www.pfecolab.nl onder “Ons pensioenfonds” – “Belangrijke documenten”). Rond 16.30 uur sluiten we de bijeenkomst af met een kleine versnapering.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!