Nieuwsberichten 2018

2018-12-24 09:53:46

NIEUWE FLEXIBILISERINGSFACTOREN

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Het pensioenfonds zal deze aangepaste factoren zo spoedig mogelijk op deze website publiceren. Mocht u voor die tijd al meer informatie willen over wat dit voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

2018-12-14 08:55:19

INDEXATIEBESLUIT 2019

Per 1 januari 2019 kunnen we de pensioenen gedeeltelijk verhogen. Bent u actieve deelnemer in het pensioenfonds? Uw opgebouwde pensioenaanspraken zullen per 1 januari 2019 worden verhoogd met 0,61%. Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds of heeft u bij wisseling van baan uw opgebouwde pensioenaanspraken achtergelaten bij het pensioenfonds? Uw pensioen wordt per 1 januari 2019 verhoogd met 0,52%. Lees verder in de toelichting…

2018-06-29 10:34:18

Jaarverslag 2017

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 31 oktober 2018 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2017. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2017 is reeds op de website geplaatst.

2018-05-22 13:15:05

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 in werking zal treden. Wij registreren en verwerken persoonsgegevens enkel en alleen voor onze dienstverlening. In de privacyverklaring leggen wij uit met welke persoonsgegevens wij werken en hoe wij daarmee om gaan. Onze privacyverklaring kunt u hier online vinden.

2018-04-12 15:07:47

Wijzigingen in het Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.

2018-04-12 13:07:08

Indexatiebesluit 2018

Voor het eerst sinds 2015 kunnen we de pensioenen weer gedeeltelijk verhogen. Bent u actieve deelnemer in het pensioenfonds? Uw opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2018 verhoogd met 0,07%. Ontvangt u een uitkering van het pensioenfonds of heeft u bij wisseling van baan uw opgebouwde pensioenaanspraken achtergelaten bij het pensioenfonds? Uw pensioen is per 1 januari 2018 verhoogd met 0,06%. Lees verder in de toelichting.