Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ecolab!

Pensioenfonds Ecolab!

Stichting Pensioenfonds Ecolab voert de pensioenregeling uit voor de werknemers die voor 1 januari 2015 in dienst waren bij Ecolab in Nederland. Maar ook voor ex-werknemers en gepensioneerden van Ecolab B.V. en Ecolab Production Netherlands B.V. Tevens voert Stichting Pensioenfonds Ecolab ook de pensioenregeling uit voor Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab.

Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Op deze site vindt u het laatste nieuws van het pensioenfonds en alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u uit dienst treedt of met pensioen gaat. Deze informatie bieden wij u aan via het Pensioen 1-2- 3. (Ecolab) of (Nalco)

U vindt op deze website geen informatie over uw persoonlijke pensioensituatie. Dit kunt u wel vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl

0 %

Beleidsdekkingsraad

De dekkingsgraad drukt de verhouding uit tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen.

Pensioen 1-2-3 Eolab

In dit Pensioen 1-2- 3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten.

Pensioen 1-2-3 Nalco

In dit Pensioen 1-2- 3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten.

Wie zijn wij?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat vanaf februari 2014 uit 2 werkgeversleden en 3 werknemersleden waarvan 1 lid namens de pensioengerechtigden.

Het bestuur hanteert, zoals dat genoemd wordt, een paritair bestuursmodel. Belangrijk voordeel van dit model is de directe betrokkenheid in het bestuur van werknemers van Ecolab. Het paritair model bestaat namelijk uit vertegenwoordigers van de werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden, maar met de mogelijkheid van externen als vertegenwoordiger van deze geledingen. In dit model hebben pensioengerechtigden dus recht op een plek in het bestuur.