Townhall meetings in Mei 2024 in samenwerking met Ecolab

Op 29 en 30 Mei jl. zijn er opnieuw een 2 tal Townhall meetings georganiseerd door de werkgever Ecolab in samenwerking met het Pensioenfonds Ecolab. Deze townhall meetings die georganiseerd werden voor zowel actieve deelnemers en gepensioneerden stonden natuurlijk in het licht van de a.s. transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze bijeenkomsten waren een vervolg op de eerdere townhall meetings in maart jl.  Zowel werkgever als het pensioenfonds zijn voornemens om deze bijeenkomsten te blijven organiseren zodat deelnemers (actief en inactief) zich kunnen inlezen in de complexe materie van ‘pensioen’. In de slides van de werkgever die in de presentatie Townhall meetings als bijlage worden meegestuurd wordt onder meer de visie van de werkgever ten aanzien van de overdracht van de pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder gedeeld als de criteria waaraan de volgende pensioenuitvoerder moet voldoen.