Herstelplan 2017 – voorlopig nog geen indexatie

Of een pensioenfonds moet korten of niet hangt af van de financiële positie van een pensioenfonds. Pensioenfonds Ecolab heeft sinds 2015 een herstelplan. De financiële positie van ons pensioenfonds is namelijk niet goed genoeg. Op dit moment zijn de buffers te laag voor de lange termijn. In ons herstelplan staat welke maatregelen we nemen om binnen 10 jaar weer voldoende buffers te hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft inmiddels ingestemd met het door het pensioenfonds geactualiseerde herstelplan voor 2017.

Nieuwsbrief september 2017

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Ecolab. Wij ontvangen u graag in de lunchruimte van ons kantoor op de Iepenhoeve 7a, Nieuwegein op woensdag 13 september van 15:30 – 17:00 uur.

Jaarverslag 2016

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 13 september 2017 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2016. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2016 is reeds op de website geplaatst.

Nieuwsbrief februari 2017

AOW-leeftijd omhoog
Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering. Doordat we tegenwoordig gemiddeld langer leven dan toen de AOW in 1957 werd ingevoerd moet de AOW steeds langer worden uitgekeerd en dat is duur.