Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Het pensioenfonds zal deze aangepaste factoren zo spoedig mogelijk op deze website publiceren. Mocht u voor die tijd al meer informatie willen over wat dit voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Indexatiebesluit 2019

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad van 124,5% kan er volledig geïndexeerd worden. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 31 oktober 2018 114,5% bedroeg, kunnen de pensioenen per 1 januari 2019 worden verhoogd met een indexatie. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 in werking zal treden. Wij registreren en verwerken persoonsgegevens enkel en alleen voor onze dienstverlening.

In de privacyverklaring leggen wij uit met welke persoonsgegevens wij werken en hoe wij daarmee om gaan. Onze privacyverklaring kunt u hier online vinden.

Wijzigingen in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag van het fonds opgenomen.

Indexatiebesluit 2018

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad van 130% kan er volledig geïndexeerd worden. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het fonds per 31 oktober 2017 110,5% bedroeg, kunnen de pensioenen per 1 januari 2018 worden verhoogd met een indexatie. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.