Indexatiebesluit 2020

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad van 124,2% kan er volledig geïndexeerd worden. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het […]

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Het pensioenfonds zal deze aangepaste factoren zo spoedig mogelijk op deze website publiceren. Mocht u voor die tijd al meer informatie willen over wat dit voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Herstelplan 2019 – voorlopig nog geen indexatie

Of een pensioenfonds moet korten of niet hangt af van de financiële positie van een pensioenfonds. Pensioenfonds Ecolab heeft sinds 2015 een herstelplan. De financiële positie van ons pensioenfonds is namelijk niet goed genoeg. Op dit moment zijn de buffers te laag voor de lange termijn. In ons herstelplan staat welke maatregelen we nemen om binnen 10 jaar weer voldoende buffers te hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft inmiddels ingestemd met het door het pensioenfonds geactualiseerde herstelplan voor 2019.

Jaarverslag 2018

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 10 Oktober 2019 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2018. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2018 is reeds op de website geplaatst.

Informatiebijeenkomst voor Nalco 24 januari 2019

Op 24 januari 2019 is een presentatie gegeven voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab. In deze presentatie hebben wij:

– de Nalco medewerkers welkom geheten en ons voorgesteld

– de kerncijfers van het jaarverslag 2017 toegelicht

– de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds toegelicht

– de finaciële spelregels m.b.t. kortingen en toeslagverlening besproken

– de finaciële situatie van het pensioenfonds samengevat

U kunt deze presentatie (Nederlands en Engels) teruglezen op onze website onder: “Ons pensioenfonds > Belangrijke documenten”.

Stichting penisoenfonds Ecolab heet Nalco medewerkers welkom

Uw werkgever, de ondernemingsraad en Stichting Pensioenfonds Ecolab zijn overeengekomen dat uw pensioenregeling in 2019 uitgevoerd zal worden door Stichting Pensioenfonds Ecolab. Graag geven wij u een toelichting wat dit voor u betekent en stellen wij ons aan u voor.

Toetreding Nalco-deelnemers tot Stichting Pensioenfonds Ecolab

In de loop van 2018 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ecolab van de werkgever de vraag gekregen of het fonds bereid is de pensioenregeling van een aantal Nalco medewerkers voor een beperkte tijd uit te voeren. Na gedegen onderzoek, raadpleging van het Verantwoordingsorgaan en overleg met de werkgever over de voorwaarden heeft het bestuur positief gereageerd op dit verzoek. Uitgangspunt voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan was dat de huidige deelnemers van het pensioenfonds er op geen enkele wijze op achteruit gaan na toetreding van de Nalco-groep. Concreet betekent dit dat het fonds vanaf 1 januari 2019 ook de bestaande pensioenregeling van Nalco collega’s uitvoert. In deze brief geven wij u een nadere toelichting op dit besluit.