Indexatiebesluit 2021

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad van ongeveer 123% kan er volledig geïndexeerd worden. Dit percentage wijzigt jaarlijks. […]

Annulering jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden.

Vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Dit betekent dat de bijeenkomst dit jaar niet plaats zal vinden. Uiteraard wil het bestuur u wel graag informeren over de ontwikkelingen rondom uw pensioen. U kunt op onze website de samenvatting en de complete […]

Veranderingen binnen het bestuur

Met ingang van 16 april 2020 vervangt Geert-Jan Eissens oud-collega Xander de Vries als vertegenwoordiging van de werkgever in het bestuur. Geert-Jan werkt sinds juni 2018 bij Ecolab en is Human Resource Manager Nederland en heeft reeds meerjarige bestuurlijke ervaring binnen diverse organisaties. Sinds maart 2019 is Geert-Jan als aspirant bestuurslid aanwezig bij de bestuursvergaderingen. […]

Pensioenakkoord

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is er in juni 2019 een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. De afgelopen jaren is er veel weerstand gegroeid tegen het huidige pensioenstelsel. Door de combinatie van lage rente en de hoge buffereisen is een onwenselijke situatie ontstaan. Opgebouwde pensioenen zijn […]