Indexatiebesluit 2022

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad vanaf 124,3% kan er volledig geïndexeerd worden. Dit percentage wijzigt jaarlijks. Aangezien […]

Introductie nieuw bestuurslid: Ugo Hofman

Introductie nieuw bestuurslid Graag wil het bestuur het nieuwe bestuurslid Ugo Hofman aan u voorstellen. Op 19 november 2021 is hij tot bestuurslid benoemd. Wie is Ugo Hofman? Ugo Hofman is een gedreven pensioenprofessional. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van pensioen en risicomanagement. Hij is actuaris. Een actuaris is iemand […]

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier. Mocht u meer informatie willen over […]

Jaarverslag 2020

Tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre)-pensioengerechtigden op 6 oktober 2021 heeft Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2020 gepresenteerd. De presentatie het jaarverslag en de samenvatting van het jaarverslag kunt u hier op onze internet site vinden.

Gezocht: nieuwe leden verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan? Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur van het pensioenfonds het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan over een aantal in de pensioenwet genoemde onderwerpen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de premie die de werkgever aan het fonds betaalt […]

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2021

In onderstaande tabel ziet u wat u als werknemer aan pensioen opbouwt, wat uw werkgever betaalt voor uw pensioen en welk deel u zelf bijdraagt in 2021. Middelloon regeling Ecolab Nalco Premie werkgever (van de pensioengrondslag) 45% minus bijdrage werknemer 45% minus bijdrage werknemer Premie werknemer (van de pensioengrondslag werknemersbijdrage) 5,6% 3,45% Franchise voor pensioenopbouw […]

Verklaring duurzaamheid beleggingen

De SFDR, de verordening duurzaamheidsinformatie, treedt per 10 maart 2021 in werking. Deze verordening is van toepassing op verschillende sectoren waaronder ook pensioenfondsen. Ons pensioenfonds is gehouden om op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar te stellen over hoe wij zelf in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe wij eventueel rekening houden […]

Pensioenfonds Ecolab nieuws vanuit het bestuur 18-01-2021

Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft het bestuur in Oktober 2020 besloten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Uiteraard wil het bestuur u graag informeren over de ontwikkelingen rondom uw pensioen. U kunt op onze website de samenvatting en de complete jaarrekening over 2019 vinden onder “Ons pensioenfonds – Belangrijke documenten – Financieel”. Tevens is hier een podcast geplaatst waarin onze voorzitter, Ronald […]

Verhuizing pensioenfonds

Per ingang van 1 februari 2021 is ons postadres als volgt: Ecolab BV Tav Pensioenfonds Postbus 627 2300 AP Leiden.

Verhuizing pensioenfonds

Per ingang van 1 februari 2021 is ons postadres als volgt: Ecolab BV Tav Pensioenfonds Postbus 627 2300 AP Leiden.