Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier. Mocht u meer informatie willen […]

Indexatiebesluit 2023

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad vanaf 146,3% kan er volledig geïndexeerd worden. Dit percentage wijzigt jaarlijks. Aangezien de […]

Compliance documenten geactualiseerd

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs een aantal compliance documenten geactualiseerd, te weten: – Gedragscode – Incidentenregeling – Klokkenluidersregeling – Compliance Charter Deze documenten zijn hier te vinden. De Gedragscode, Incidentenregeling en Klokkenluidersegeling zijn waar mogelijk in lijn gebracht met de meest recente versie van de model-regelingen van de Pensioenfederatie. Het Compliance Charter is geactualiseerd op […]

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden

Geachte deelnemer, Hierbij nodig ik u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Ecolab. Wij ontvangen u graag in de kantine van de fabriek in Nieuwegein op woensdag 23 november om 16.30 uur. U kunt parkeren op de parkeerplaats aan het Vreeswijkserijpad te Nieuwegein. Voor uw navigatiesysteem kunt u huisnummer […]

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2022

Graag willen wij u informeren over een aantal cijfers die in 2022 van toepassing zijn op uw pensioenregeling. Daarnaast geven wij een aantal voorbeelden waar wij deze cijfers voor gebruiken. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op, bij voorkeur via Pensioenfonds@Ecolab.com. In onderstaande tabel ziet u wat u als […]

Introductie compliance officer: Paul Elion

Wie is Paul Elion? Paul is een jurist en compliance specialist. Hij heeft zijn juridische opleiding in Nederland en de Verenigde Staten genoten. Paul heeft eerst als advocaat gewerkt in Rotterdam en New York. Later is hij overgestapt naar het bedrijfsleven, waar hij divere juridische en compliance functies heeft vervuld bij een aantal internationale ondernemingen. […]