Nieuwe klachten- en geschillenregeling

Onze klachten- en geschillenregeling is aangepast In onze klachten- en geschillenregeling kun je lezen hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling is gewijzigd. Waarom wordt de regeling gewijzigd? Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. Hierin staan bepalingen over klachten en geschillen. Over de behandeling van klachten zijn ook […]

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier onder het kopje reglementen. Mocht […]