Nieuwe Townhall meetings Ecolab

Op woensdag 29 en donderdag 30 mei a.s. organiseert Ecolab een 2-tal Townhall meetings in het licht van de a.s. transitie, die is ingezet met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Ook het pensioenfonds zal op deze Townhall bijeenkomsten een presentatie geven en haar licht laten schijnen op de toekomst van het fonds. Mocht je interesse […]

Indexatiebesluit 2024

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er alleen gedeeltelijk geïndexeerd worden als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds hoger is dan 110%. Bij een dekkingsgraad vanaf 143,4% kan er volledig geïndexeerd worden. Dit percentage wijzigt jaarlijks. Aangezien de […]

Townhall meetings voor deelnemers en pensioengerechtigden in het licht van de WtP Maart 2024

In de fabriek van Ecolab Nieuwegein, in Leiden op het hoofdkantoor en via een online bijeenkomst zijn de deelnemers aan de Ecolab en Nalco pensioenregeling bijgepraat door zowel de werkgever en het Pensioenfonds Ecolab over de verschillende scenario’s inzake de toekomst van de Ecolab pensioenregelingen. Bijgevoegd de presentatie die het Pensioenfonds heeft gegeven.

Nieuwe klachten- en geschillenregeling

Onze klachten- en geschillenregeling is aangepast In onze klachten- en geschillenregeling kun je lezen hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling is gewijzigd. Waarom wordt de regeling gewijzigd? Op 1 juli 2023 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen ingegaan. Hierin staan bepalingen over klachten en geschillen. Over de behandeling van klachten zijn ook […]

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier onder het kopje reglementen. Mocht […]