Townhall meetings voor deelnemers en pensioengerechtigden in het licht van de WtP Maart 2024

In de fabriek van Ecolab Nieuwegein, in Leiden op het hoofdkantoor en via een online bijeenkomst zijn de deelnemers aan de Ecolab en Nalco pensioenregeling bijgepraat door zowel de werkgever en het Pensioenfonds Ecolab over de verschillende scenario’s inzake de toekomst van de Ecolab pensioenregelingen. Bijgevoegd de presentatie die het Pensioenfonds heeft gegeven.

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier onder het kopje reglementen. Mocht […]

GEZOCHT: Nieuwe lid verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan? Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur van het pensioenfonds het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan over een aantal in de pensioenwet genoemde onderwerpen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de premie die de werkgever aan het fonds betaalt […]

Wet toekomst pensioen en voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Na jaren van onderzoek, discussie en politiek debat werd eind 2020 de concept-wetgeving in het kader van de Wet toekomst pensioen (Wtp) ter consultatie gepubliceerd. De kern van het wetsvoorstel is dat de uitkerings- en kapitaalovereenkomsten zoals we die nu kennen verdwijnen. Het wetsvoorstel bepaalt dat na de overgangsfase pensioen alleen kan worden opgebouwd in […]

Update datum informatiebijeenkomst

Geachte deelnemer, hierbij nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst van Stichting Pensioenfonds Ecolab. Het bestuur wil u tijdens deze informatiebijeenkomst graag informeren over de pensioenregeling en uw pensioen. Het bestuur zal u onder andere iets vertellen over de financiële situatie van het fonds (aan de hand van de jaarcijfers over 2022), de […]

Datum informatiebijeenkomst

Geachte deelnemer, De jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Pensioenfonds Ecolab zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 21 juni 2023. Deze zal plaatsvinden in Nieuwegein. Net als in 2022 zullen er ook digitale bijeenkomsten georganiseerd worden. Tegen die tijd ontvangt u van ons een uitnodiging. Het bestuur wil u tijdens de informatiebijeenkomst graag informeren en voorlichten over […]

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2023

Graag willen wij u informeren over de voorlopige cijfers die in 2023 van toepassing zijn op uw pensioenregeling. Daarnaast geven wij een aantal voorbeelden waar wij deze cijfers voor gebruiken. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op, bij voorkeur via Pensioenfonds@Ecolab.com. In onderstaande tabel ziet u wat u als […]

Toekomst stichting pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab is een relatief klein pensioenfonds. Omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden, wordt het fonds steeds kleiner. Een nadeel van een kleiner fonds is dat de kosten per deelnemer meestal hoger zijn dan bij een groter fonds. Een ander punt van zorg bij een kleiner pensioenfonds is dat het lastiger is om […]

Nieuwe regels voor pensioen

U heeft er vast al wel over gehoord. Naar verwachting komen er vanaf 1 januari 2023 nieuwe pensioenregels. Dit is een belangrijk onderwerp waar bijna iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Graag willen we u aan de hand van een aantal documenten informeren over de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving. Op deze website vindt […]