Informatiebijeenkomst voor Nalco 24 januari 2019

Op 24 januari 2019 is een presentatie gegeven voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab. In deze presentatie hebben wij:

– de Nalco medewerkers welkom geheten en ons voorgesteld

– de kerncijfers van het jaarverslag 2017 toegelicht

– de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds toegelicht

– de finaciële spelregels m.b.t. kortingen en toeslagverlening besproken

– de finaciële situatie van het pensioenfonds samengevat

U kunt deze presentatie (Nederlands en Engels) teruglezen op onze website onder: “Ons pensioenfonds > Belangrijke documenten”.