Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25 mei 2018 in werking zal treden. Wij registreren en verwerken persoonsgegevens enkel en alleen voor onze dienstverlening.

In de privacyverklaring leggen wij uit met welke persoonsgegevens wij werken en hoe wij daarmee om gaan. Onze privacyverklaring kunt u hier online vinden.