Verklaring duurzaamheid beleggingen

De SFDR, de verordening duurzaamheidsinformatie, treedt per 10 maart 2021 in werking. Deze verordening is van toepassing op verschillende sectoren waaronder ook pensioenfondsen. Ons pensioenfonds is gehouden om op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar te stellen over hoe wij zelf in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe wij eventueel rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid.

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico’s en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. De SFDR beoogt de informatieverstrekking over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen te verbeteren.

In deze verklaring geeft Stichting Pensioenfonds Ecolab aan hoe zij invulling geeft aan deze nieuwe verordening.

Deze verklaring is hier te vinden.