Annulering jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden.

Vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Dit betekent dat de bijeenkomst dit jaar niet plaats zal vinden.

Uiteraard wil het bestuur u wel graag informeren over de ontwikkelingen rondom uw pensioen. U kunt op onze website de samenvatting en de complete jaarrekening over 2019 vinden onder “Ons pensioenfonds” – “Belangrijke documenten” – “Financieel”. Daarnaast zal er medio oktober aanvullende informatie op de website geplaatst worden.

Wij hopen dat de informatiebijeenkomst in 2021 wel doorgang kan vinden en zien u dan graag!