Nieuws

Nieuwe Townhall meetings Ecolab

Op woensdag 29 en donderdag 30 mei a.s. organiseert Ecolab een 2-tal Townhall meetings in het licht van de a.s. transitie, die is ingezet met

Indexatiebesluit 2024

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er

Townhall meetings voor deelnemers en pensioengerechtigden in het licht van de WtP Maart 2024

In de fabriek van Ecolab Nieuwegein, in Leiden op het hoofdkantoor en via een online bijeenkomst zijn de deelnemers aan de Ecolab en Nalco pensioenregeling

Nieuwe klachten- en geschillenregeling

Onze klachten- en geschillenregeling is aangepast In onze klachten- en geschillenregeling kun je lezen hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling is gewijzigd.

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2024 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt

GEZOCHT: Nieuwe lid verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan? Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur van het pensioenfonds het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt

Wet toekomst pensioen en voorbereiding op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Na jaren van onderzoek, discussie en politiek debat werd eind 2020 de concept-wetgeving in het kader van de Wet toekomst pensioen (Wtp) ter consultatie gepubliceerd.

Update datum informatiebijeenkomst

Geachte deelnemer, hierbij nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst van Stichting Pensioenfonds Ecolab. Het bestuur wil u tijdens deze informatiebijeenkomst graag informeren

Datum informatiebijeenkomst

Geachte deelnemer, De jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Pensioenfonds Ecolab zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 21 juni 2023. Deze zal plaatsvinden in Nieuwegein. Net als

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2023

Graag willen wij u informeren over de voorlopige cijfers die in 2023 van toepassing zijn op uw pensioenregeling. Daarnaast geven wij een aantal voorbeelden waar

Toekomst stichting pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab is een relatief klein pensioenfonds. Omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden, wordt het fonds steeds kleiner. Een nadeel van een kleiner

Nieuwe regels voor pensioen

U heeft er vast al wel over gehoord. Naar verwachting komen er vanaf 1 januari 2023 nieuwe pensioenregels. Dit is een belangrijk onderwerp waar bijna

Presentatie informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre)pensioengerechtigden

Op 23 november 2022 heeft de jaarlijkse informatiebijeenkomst in Nieuwegein plaatsgevonden. Dit jaar waren er voor het eerst ook online informatiebijeenkomsten, zowel in het Nederlands

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2023 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt

Indexatiebesluit 2023

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er

Compliance documenten geactualiseerd

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs een aantal compliance documenten geactualiseerd, te weten: – Gedragscode – Incidentenregeling – Klokkenluidersregeling – Compliance Charter Deze documenten

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden

Geachte deelnemer, Hierbij nodig ik u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Ecolab. Wij ontvangen u graag in

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2022

Graag willen wij u informeren over een aantal cijfers die in 2022 van toepassing zijn op uw pensioenregeling. Daarnaast geven wij een aantal voorbeelden waar

Introductie compliance officer: Paul Elion

Wie is Paul Elion? Paul is een jurist en compliance specialist. Hij heeft zijn juridische opleiding in Nederland en de Verenigde Staten genoten. Paul heeft

Indexatiebesluit 2022

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag

Introductie nieuw bestuurslid: Ugo Hofman

Introductie nieuw bestuurslid Graag wil het bestuur het nieuwe bestuurslid Ugo Hofman aan u voorstellen. Op 19 november 2021 is hij tot bestuurslid benoemd. Wie