Nieuws

Indexatiebesluit 2019

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er

Jaarverslag 2017

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wijzigingen in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid,

Indexatiebesluit 2018

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er

Herstelplan 2017 – voorlopig nog geen indexatie

Of een pensioenfonds moet korten of niet hangt af van de financiële positie van een pensioenfonds. Pensioenfonds Ecolab heeft sinds 2015 een herstelplan. De financiële

Nieuwsbrief september 2017

Uitnodiging informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden. Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit voor de informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds

Jaarverslag 2016

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 13 september 2017 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2016. Hierin leggen we verantwoording af

Nieuwsbrief februari 2017

AOW-leeftijd omhoog Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank een AOW-uitkering. Doordat we tegenwoordig gemiddeld langer leven dan toen de AOW in 1957 werd

Nieuwsbrieven

Bekijk hier alle oude Ecolab nieuwsbrieven van 2009-2015