Jaarverslag 2016

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 13 september 2017 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2016. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2016 is reeds op de website geplaatst.

Kerncijfers ultimo 2016

· Beleidsdekkingsgraad: 104.6%

· Actuele dekkingsgraad: 107.4%

· Belegd vermogen: € 108 miljoen

· Rendement 2016: 10,6%