Nieuws

Pensioenfonds Ecolab nieuws vanuit het bestuur 18-01-2021

Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft het bestuur in Oktober 2020 besloten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Uiteraard wil het bestuur u graag informeren over de ontwikkelingen rondom

Verhuizing pensioenfonds

Per ingang van 1 februari 2021 is ons postadres als volgt: Ecolab BV Tav Pensioenfonds Postbus 627 2300 AP Leiden.

Verhuizing pensioenfonds

Per ingang van 1 februari 2021 is ons postadres als volgt: Ecolab BV Tav Pensioenfonds Postbus 627 2300 AP Leiden.

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt

Indexatiebesluit 2021

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag

Annulering jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden.

Vanwege de aangescherpte Covid-19 maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Dit betekent dat de bijeenkomst

Veranderingen binnen het bestuur

Met ingang van 16 april 2020 vervangt Geert-Jan Eissens oud-collega Xander de Vries als vertegenwoordiging van de werkgever in het bestuur. Geert-Jan werkt sinds juni

Pensioenakkoord

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is er in juni 2019 een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland.

Verlenging uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ecolab en Nalco Netherlands BV en Nalco Europe BV

De ondernemingen hebben Ecolab Pensioenfonds in september jl. verzocht deze uitvoeringsovereenkomst nog éénmaal te verlengen voor de duur van één jaar in overeenstemming met artikel

Indexatiebesluit 2020

INDEXATIEBESLUIT Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt

Herstelplan 2019 – voorlopig nog geen indexatie

Of een pensioenfonds moet korten of niet hangt af van de financiële positie van een pensioenfonds. Pensioenfonds Ecolab heeft sinds 2015 een herstelplan. De financiële

Jaarverslag 2018

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 10 Oktober 2019 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2018. Hierin leggen we verantwoording af

Informatiebijeenkomst voor Nalco 24 januari 2019

Op 24 januari 2019 is een presentatie gegeven voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab. In deze

Stichting penisoenfonds Ecolab heet Nalco medewerkers welkom

Uw werkgever, de ondernemingsraad en Stichting Pensioenfonds Ecolab zijn overeengekomen dat uw pensioenregeling in 2019 uitgevoerd zal worden door Stichting Pensioenfonds Ecolab. Graag geven wij u

Toetreding Nalco-deelnemers tot Stichting Pensioenfonds Ecolab

In de loop van 2018 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ecolab van de werkgever de vraag gekregen of het fonds bereid is de pensioenregeling

Nieuwe flexibiliseringsfactoren

Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt

Indexatiebesluit 2019

Jaarlijks beslist het fonds op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober of de opgebouwde pensioenen kunnen worden verhoogd (indexatie). Volgens de Pensioenwet mag er

Jaarverslag 2017

Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wijzigingen in het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft desgevraagd of uit eigen beweging een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid,