Stichting penisoenfonds Ecolab heet Nalco medewerkers welkom

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ecolab!

Uw werkgever, de ondernemingsraad en Stichting Pensioenfonds Ecolab zijn overeengekomen dat uw pensioenregeling in 2019 uitgevoerd zal worden door Stichting Pensioenfonds Ecolab. Graag geven wij u een toelichting wat dit voor u betekent en stellen wij ons aan u voor.

 

Wat betekent dit voor uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2019?

U blijft pensioen opbouwen in de eindloonregeling waar u nu ook aan deelneemt. Alleen vanaf 2019 voert Nationale Nederlanden (hierna NN) deze regeling niet meer uit maar doet het Pensioenfonds dat. De pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar en ook de opbouw van het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen blijft gelijk. De werkgever heeft besloten ook in 2019 de franchise niet te verhogen. Tevens is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid verzekerd.

 

Wat gebeurt er met het pensioen dat is opgebouwd bij NN?

Het pensioen dat u tot 1 januari 2019 opgebouwd heeft bij NN, blijft bij NN staan en komt niet over naar het pensioenfonds. Bij een eventuele salarisverhoging, zal de verhoging van het reeds opgebouwde pensioen bij NN ingekocht worden bij het Pensioenfonds.

 

Wie zijn wij?

Stichting Pensioenfonds Ecolab voert de pensioenregeling uit voor de werknemers die voor 1 januari 2015 in dienst waren bij Ecolab in Nederland. Maar ook voor ex-werknemers en gepensioneerden van Ecolab B.V. en Ecolab Production Netherlands B.V.

Graag stellen wij onze bestuursleden hier aan u voor.

 

Waar kunt u meer informatie vinden?

Op onze website www.PFEcolab.nl kunt u nadere informatie vinden over ons pensioenfonds. Op de website vindt u ook informatie over de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Beide dekkingsgraden worden elke maand geactualiseerd. De huidige financiële positie van het pensioenfonds is gezond. Dit betekent dat er de komende jaren naar verwachting geen kortingen van de opgebouwde pensioenen zullen plaatsvinden. Indexatie is voor u pas aan de orde bij uitdiensttreding of pensionering. Zolang u in dienst bent worden u opgebouwde pensioenen in de eindloonregeling automatisch geïndexeerd. Gezien de huidige beleidsdekkingsgraad verwachten wij de komende jaren niet of slechts gedeeltelijk te kunnen indexeren

 

Uiterlijk 1 april 2019 treft u hier het Pensioen 1-2-3 zoals dit voor u van toepassing is aan. Het pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Ecolab. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichting Pensioenfonds Ecolab.

Informatie over de hoogte van uw pensioen kunt u vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op  deze website staat een persoonlijk totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) heeft opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschatting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken en samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk pensioen bekijken. Wij zorgen er voor dat uw gegevens uiterlijk 1 mei 2019 zichtbaar zijn op deze website.

In 2020 ontvangt u van het pensioenfonds een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). In dit overzicht vindt u het pensioen dat u per eind 2019 bij ons opgebouwd heeft. Ook kunt u lezen welk pensioen uw eventuele nabestaanden krijgen mocht u overlijden.

 

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kan u altijd contact opnemen met de administrateur van het Pensioenfonds. Bij voorkeur per e-mail op Pensioenfonds@Ecolab.com of telefonisch (06 – 30 03 83 89).