Jaarverslag 2018

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 10 Oktober 2019 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2018. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2018 is reeds op de website geplaatst.