Pensioenopbouw en pensioenpremies 2022

Graag willen wij u informeren over een aantal cijfers die in 2022 van toepassing zijn op uw pensioenregeling. Daarnaast geven wij een aantal voorbeelden waar wij deze cijfers voor gebruiken. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op, bij voorkeur via Pensioenfonds@Ecolab.com.

In onderstaande tabel ziet u wat u als werknemer aan pensioen opbouwt, wat uw werkgever betaalt voor uw pensioen en welk deel u zelf bijdraagt in 2022.

Middelloon regeling Ecolab Nalco
Premie werkgever

(van de pensioengrondslag)

45% minus bijdrage werknemer 45% minus bijdrage werknemer
Premie werknemer

(van de pensioengrondslag werknemersbijdrage)

5,6% 3,45%
Franchise voor pensioenopbouw en premie werkgever* € 14.802 € 14.802
Franchise voor premie werknemer € 15.682 € 18.202
Maximaal pensioengevend salaris € 73.845 € 114.866
Opbouw percentage ouderdomspensioen 1,875% 1,875%

*De franchise is het deel van uw salaris waarover u géén pensioen opbouwt. Dit heeft te maken met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt.

Pensioenopbouw 2022

Als deelnemer aan deze pensioenregeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Deze opbouw is afhankelijk van het salaris dat u van de werkgever ontvangt, de wettelijke bepalingen en de parameters van het fonds.

De basis voor uw jaarlijkse pensioenopbouw is uw pensioengrondslag. Deze pensioengrondslag is gelijk aan uw salaris minus de franchise (2022: € 14.802 bij een fulltime dienstverband). Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 1,875% van uw pensioengrondslag. Het partnerpensioen dat u jaarlijks opbouwt is gelijk aan 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 14.802. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 25.000 – € 14.802 = € 10.198. Dat is € 191 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij uw pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Let op: het maximale salaris dat meetelt voor de opbouw van pensioen is in 2022 gelijk aan € 73.845 indien u deelnemer bent aan de Ecolab regeling en € 114.866 indien u deelneemt aan de Nalco regeling (uitgaande van een fulltime dienstverband).

Pensioenpremie 2022

De pensioenpremie bedraagt in 2022 in totaal 45% van de eerder genoemde pensioengrondslag. Aan de hand van het voorbeeld zullen we dit uitleggen.

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 14.802. De totale premie is 45%. Uw totale pensioenpremie is dan gelijk aan (€ 25.000 – € 14.802) *45% = € 4.589. U betaalt zelf een deel van deze premie, de rest betaalt de werkgever.

Als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van Ecolab dan is uw deelnemersbijdrage gelijk aan 5,6% van de pensioengrondslag, waarbij de pensioengrondslag gebaseerd wordt op een franchise van € 15.682 (in 2022).

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise voor de deelnemersbijdrage is € 15.682. Uw bijdrage aan de pensioenregeling is in 2022 gelijk aan (€ 25.000 – € 15.682) *5,6% = € 522. De werkgever houdt deze premie in op uw salaris en maakt deze over naar het pensioenfonds.

De rest van de premie (€ 4.589 – € 522 = € 4.067) wordt door de werkgever betaald.

Als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van Nalco dan is uw deelnemersbijdrage gelijk aan 3,45% van de pensioengrondslag, waarbij de pensioengrondslag gebaseerd wordt op een franchise van € 18.202 (in 2022).

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise voor de deelnemersbijdrage is € 18.202. Uw bijdrage aan de pensioenregeling is in 2022 dan gelijk aan (€ 25.000 – € 18.202) *3,45% = € 235. De werkgever houdt deze premie in op uw salaris en maakt deze over naar het pensioenfonds.

De rest van de premie (€ 4.589 – € 235 = € 4.354) wordt door de werkgever betaald.

De pensioenpremie die u zelf betaalt wordt door de werkgever ingehouden op uw salaris. Het bedrag dat voor u van toepassing is, ziet u op uw loonstrook.

Bovengenoemde bedragen en percentages hebben betrekking op 2022 wijzigen jaarlijks.