Toekomst stichting pensioenfonds Ecolab

Stichting Pensioenfonds Ecolab is een relatief klein pensioenfonds. Omdat er geen nieuwe deelnemers meer toetreden, wordt het fonds steeds kleiner. Een nadeel van een kleiner fonds is dat de kosten per deelnemer meestal hoger zijn dan bij een groter fonds.

Een ander punt van zorg bij een kleiner pensioenfonds is dat het lastiger is om geschikte bestuursleden en leden van het Verantwoordingsorgaan te vinden. De Nederlandsche Bank houdt toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland en toetst of bestuursleden aan de strenge wettelijke eisen voldoen.

 

Pensioen bestaat uit twee delen:

1. pensioen dat al opgebouwd is bij het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds is primair verantwoordelijk voor het pensioen dat bij het fonds opgebouwd is.

2. pensioen dat in de toekomst opgebouwd wordt. Ecolab als werkgever is samen met de ondernemingsraden primair verantwoordelijk voor het pensioen dat in de toekomst nog opgebouwd zal worden. Ecolab heeft de keuze om de toekomstige pensioenopbouw bij het pensioenfonds voort te zetten of onder te brengen bij een andere partij.

Voor de komende jaren hebben zowel het pensioenfonds als de werkgever de intentie om de pensioenopbouw bij het pensioenfonds voort te zetten.

Nederland zit in de overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel. Elders op deze website kunt u hier meer over lezen. Door de wijzigingen in het pensioenstelsel zal het pensioenfonds de administratie van het pensioen dat in de toekomst opgebouwd wordt (deel 2 zoals hierboven genoemd) na de overgang naar dit nieuwe stelsel niet meer zelf kunnen doen. Deze overgang moet uiterlijk 1 januari 2027 plaatsvinden. Dit betekent dat Ecolab tussen nu en 1 januari 2027 op zoek zal gaan naar een alternatieve pensioenuitvoerder voor het toekomstige pensioen.

Ecolab heeft aangegeven de komende jaren geen plannen te hebben om het contract met het pensioenfonds op te zeggen. De onderneming wil eerst volledige duidelijkheid hebben over de aankomende wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel en de impact en gevolgen hiervan voor de deelnemers van het pensioenfonds en de onderneming. Naar verwachting zal die duidelijkheid er komen in de loop van 2022 of anders uiterlijk in 2023.

Het pensioenfonds blijft daarom vooralsnog de uitvoerder van de huidige middelloonregelingen van Ecolab en Nalco.

Concluderend kan gezegd worden dat het fonds de komende jaren op de ingeslagen weg door zal gaan. Er wordt zowel door Ecolab als het fonds nagedacht over de meest optimale oplossing voor alle betrokkenen voor het moment dat het fonds niet langer zelfstandig zal kunnen blijven bestaan. Dit zal uiteraard een zeer zorgvuldig proces zijn waarin ieders belangen (gepensioneerden, actieve medewerkers, slapers en natuurlijk ook de werkgever) afgewogen zullen worden. Het bestuur van het pensioenfonds is zich bewust van deze zware verantwoordelijkheid en zal bij de ophanden zijnde transitie alle belanghebbenden (Verantwoordingsorgaan, Visitatiecommissie, de ondernemingsraden van Ecolab en Nalco en de toezichthouders) tijdig betrekken in dit proces. De Nederlandsche Bank zal hierbij toezicht houden op dit proces en toetsen of het proces zorgvuldig en evenwichtig plaatsgevonden heeft.