Introductie nieuw bestuurslid: Ugo Hofman

Introductie nieuw bestuurslid

Graag wil het bestuur het nieuwe bestuurslid Ugo Hofman aan u voorstellen. Op 19 november 2021 is hij tot bestuurslid benoemd.

Wie is Ugo Hofman?

Ugo Hofman is een gedreven pensioenprofessional. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van pensioen en risicomanagement. Hij is actuaris. Een actuaris is iemand die financieel economische risico’s berekent en evalueert.

Ugo is 57 jaar, getrouwd, heeft 2 dochters en 2 honden.

Tijdens de deelnemersbijeenkomst afgelopen oktober heeft u al nader kennis met hem kunnen maken.

Waarom Ugo Hofman?

De heer Hofman is door het bestuur geselecteerd op basis van zijn deskundigheid, kennis en ervaring. Daarnaast is hij door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid voor deze functie en goedgekeurd.

Wat weet hij van pensioen?

Hij heeft ruime ervaring opgedaan bij zowel pensioenuitvoeringsorganisaties als pensioen advieskantoren. Daarnaast is hij ook bij een ander pensioenfonds bestuurslid. Bij een aantal pensioenfondsen is hij betrokken als extern sleutelfunctiehouder risicobeheer.

Welke rol heeft hij binnen het fonds?

Ugo Hofman is in mei 2021 benoemd tot sleutelfunctiehouder risicobeheer. Daarnaast is hij op 19 november benoemd tot bestuurslid namen de (pre-)pensioengerechtigden. Sinds april 2021 is hij aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Vragen aan de heer Hofman?

Neem dan contact op met de administrateur van het fonds, te bereiken onder pensioenfonds@Ecolab.com