GEZOCHT: Nieuwe lid verantwoordingsorgaan

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?

Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur van het pensioenfonds het vastgestelde beleid correct uitvoert en de juiste en weloverwogen beleidskeuzes maakt voor de toekomst. Daarnaast adviseert het Verantwoordingsorgaan over een aantal in de pensioenwet genoemde onderwerpen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de premie die de werkgever aan het fonds betaalt of aan het communicatiebeleid van het fonds.

Wie zitten er nu in het Verantwoordingsorgaan?

De huidige leden van het Verantwoordingsorgaan zijn Wim van Aarle en Peter Paul van der Poele. Voor het lid namens de werknemers is sinds 1 september een vacature. Tot en met 1 september was Renate Ruitenberg de vertegenwoordiger van de werknemers. Klik hier voor hun portretten.

Waarom worden er nieuwe leden gezocht?

Renate Ruitenberg is sinds 1 september 2023 kandidaat bestuurslid en is om die reden afgetreden als VO lid.

Wie zoeken wij als nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan?

Nieuwe leden moeten deelnemer aan ons pensioenfonds zijn.

Wij zoeken iemand met interesse voor pensioen en gezond verstand. Andere kernwoorden zijn sociaal, opbouwend kritisch, betrokken en integer.

Aanwezige kennis van pensioen is een pré. Het is echter ook mogelijk de benodigde kennis middels een cursus op te doen. Een nieuw lid zal een kort gesprek met het dagelijks bestuur hebben om de geschiktheid vast te stellen.

Voor het volledige functieprofiel kan je hier klikken. Zoals gezegd zijn voor een beginnend lid bovengenoemde eigenschappen en de bereidheid kennis op te doen middels een cursus voldoende. Deze kosten worden betaald door het Pensioenfonds.

Wat kan een nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan verwachten?

Binnen het Verantwoordingsorgaan heerst een collegiale werksfeer. De nieuwe leden zullen door de huidige leden ingewerkt worden.

Door het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan vergroot je je kennis van pensioen en lever je een belangrijke bijdrage aan het pensioen van jouw collega’s en/of medegepensioneerden. Je hebt de mogelijkheid om trainingen en seminars te volgen van bijvoorbeeld de Pensioenfederatie.

Leden van het Verantwoordingsorgaan wonen minimaal 2 keer per jaar een bestuursvergadering van het pensioenfonds (gedeeltelijk) bij.

De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt 2 à 3 uur per maand. Leden van het Verantwoordingsorgaan ontvangen een vacatievergoeding van € 1.680 per jaar.

Waar kan ik terecht voor meer informatie en om me aan te melden?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de huidige leden van het Verantwoordingsorgaan of met de administrateur van het pensioenfonds, Astrid Klaassen. Ook als je je aan wilt melden als lid, neem je contact met haar op. Je kan haar telefonisch bereiken op 06 – 30 03 83 89 of per mail op pensioenfonds@ecolab.com.