Datum informatiebijeenkomst

Geachte deelnemer,

De jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Pensioenfonds Ecolab zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 21 juni 2023. Deze zal plaatsvinden in Nieuwegein. Net als in 2022 zullen er ook digitale bijeenkomsten georganiseerd worden. Tegen die tijd ontvangt u van ons een uitnodiging.

Het bestuur wil u tijdens de informatiebijeenkomst graag informeren en voorlichten over de pensioenregeling en uw pensioen. Het bestuur zal u o.a. iets vertellen over de financiële situatie van het fonds, mede middels een korte terugblik op de jaarcijfers over 2022, en over de onderwerpen die in Nederland spelen op pensioengebied.