Nieuwsberichten 2019

2019-06-28 10:24:29

JAARVERSLAG 2018

Tijdens de Algemene Vergadering voor Deelnemers en Pensioengerechtigden op 10 Oktober 2019 presenteert Stichting Pensioenfonds Ecolab het jaarverslag van 2018. Hierin leggen we verantwoording af over het afgelopen jaar. U zult als actieve deelnemer of gepensioneerde hiervoor een uitnodiging ontvangen. Het jaarverslag 2018 is reeds op de website geplaatst.

2019-01-25 09:54:32

Informatiebijeenkomst voor Nalco 24 januari 2019

Op 24 januari 2019 is een presentatie gegeven voor de Nalco medewerkers die op 1 januari 2019 zijn toegetreden tot Stichting Pensioenfonds Ecolab.

2019-01-18 10:36:31

Stichting Pensioenfonds Ecolab heet Nalco medewerkers welkom

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Ecolab! Uw werkgever, de ondernemingsraad en Stichting Pensioenfonds Ecolab zijn overeengekomen dat uw pensioenregeling in 2019 uitgevoerd zal worden door Stichting Pensioenfonds Ecolab. Graag geven wij u een toelichting wat dit voor u betekent en stellen wij ons aan u voor.

2019-01-15 15:07:38

Toetreding Nalco-deelnemers tot Stichting Pensioenfonds Ecolab

In de loop van 2018 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Ecolab van de werkgever de vraag gekregen of het fonds bereid is de pensioenregeling van een aantal Nalco medewerkers voor een beperkte tijd uit te voeren. Na gedegen onderzoek, raadpleging van het Verantwoordingsorgaan en overleg met de werkgever over de voorwaarden heeft het bestuur positief gereageerd op dit verzoek. Uitgangspunt voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan was dat de huidige deelnemers van het pensioenfonds er op geen enkele wijze op achteruit gaan na toetreding van de Nalco-groep. Concreet betekent dit dat het fonds vanaf 1 januari 2019 ook de bestaande pensioenregeling van Nalco collega’s uitvoert. In deze brief geven wij u een nadere toelichting op dit besluit.