Nieuwsberichten 2020

2020-04-21 08:32:26

Veranderingen binnen het bestuur

Met ingang van 16 april 2020 vervangt Geert-Jan Eissens oud-collega Xander de Vries als vertegenwoordiging van de werkgever in het bestuur. Geert-Jan werkt sinds juni 2018 bij Ecolab en is Human Resource Manager Nederland en heeft reeds meerjarige bestuurlijke ervaring binnen diverse organisaties. Sinds maart 2019 is Geert-Jan als aspirant bestuurslid aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Inmiddels is Geert-Jan door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst en geschikt bevonden. Binnen het bestuur heeft Geert-Jan als aandachtgebieden: Het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving en communicatie. We bedanken Xander voor zijn jarenlange inzet, en wensen Geert-Jan veel succes!

2020-02-27 12:31:08

Pensioenakkoord

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid is er in juni 2019 een principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. De afgelopen jaren is er veel weerstand gegroeid tegen het huidige pensioenstelsel. Door de combinatie van lage rente en de hoge buffereisen is een onwenselijke situatie ontstaan. Opgebouwde pensioenen zijn de laatste jaren meestal niet geïndexeerd en dit verandert naar verwachting niet bij ongewijzigd beleid. Ons pensioenfonds is hiermee ook geconfronteerd. Daarnaast waren discussiepunten voor sociale partners: langer werken, zeker voor zware beroepen, de snel stijgende AOW-leeftijd en het gemis van pensioen voor zzp’ers. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen van het principeakkoord voor vernieuwing van het pensioenstelsel? Een opsomming:

2020-01-14 00:00:00

Verlenging uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ecolab en Nalco Netherlands BV en Nalco Europe BV

De ondernemingen hebben Ecolab Pensioenfonds in september jl. verzocht deze uitvoeringsovereenkomst nog éénmaal te verlengen voor de duur van één jaar in overeenstemming met artikel 15 lid 3 van deze uitvoeringsovereenkomst. Op dat moment was er nog geen duidelijkheid of en in hoeverre er sprake zou zijn van gewijzigde omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst met ingang van 1 januari 2020