Nieuwsberichten 2021

2021-04-20 08:51:43

Pensioenopbouw en pensioenpremies 2021

Als deelnemer aan deze pensioenregeling bouwt u elk jaar een stukje pensioen op. Deze opbouw is afhankelijk van het salaris dat u van de werkgever ontvangt, de wettelijke bepalingen en de parameters van het fonds.

2021-03-10 16:21:45

Verklaring duurzaamheid beleggingen

De SFDR, de verordening duurzaamheidsinformatie, treedt per 10 maart 2021 in werking. Deze verordening is van toepassing op verschillende sectoren waaronder ook pensioenfondsen. Ons pensioenfonds is gehouden om op basis van de nieuwe vereisten (meer) informatie beschikbaar te stellen over hoe wij zelf in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en hoe wij eventueel rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheid. De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. De SFDR beoogt de informatieverstrekking over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen te verbeteren. In deze verklaring geeft Stichting Pensioenfonds Ecolab aan hoe zij invulling geeft aan deze nieuwe verordening.

2021-01-20 16:08:36

Pensioenfonds Ecolab Nieuws vanuit het bestuur 18-01-2021

Vanwege de Covid-19 maatregelen heeft het bestuur in Oktober 2020 besloten de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor deelnemers en (pre-)pensioengerechtigden te annuleren. Uiteraard wil het bestuur u graag informeren over de ontwikkelingen rondom uw pensioen. U kunt op onze website de samenvatting en de complete jaarrekening over 2019 vinden onder “Ons pensioenfonds - Belangrijke documenten – Financieel”. Tevens is hier een podcast geplaatst waarin onze voorzitter, Ronald Hagoort, de belangrijkste thema’s met u doorneemt.

2021-01-12 11:17:40

Verhuizing pensioenfonds

Per ingang van 1 februari 2021 is ons postadres als volgt: Ecolab BV Tav Pensioenfonds Postbus 627 2300 AP Leiden

2021-01-12 11:05:22

NIEUWE FLEXIBILISERINGSFACTOREN

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe flexibiliseringsfactoren van toepassing. Dit zijn factoren die gebruikt worden om uw pensioen te herrekenen als u gebruikt wilt maken van een keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u uw pensioen eerder of later in wilt laten gaan dan de standaard pensioendatum. Deze factoren vindt u hier. Mocht u meer informatie willen over wat dit voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.